Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)

دریافت کاتالوگ محصولات

2گلایفوزیت ۴۱ %مایع

glyphosate

 (رانداپ)

(وزن به حجم)

 علف کش عمومی  سیستمیک از گروه گلایسین که از طریق شاخ و برگ گیاه جذب شده و بر سیستم های آنزیمی گیاه موثر بوده و نحوه تاثیر آن به صورت مداخله در سنتز اسیدهای آمینه می باشد.(بازدارنده سنتز EPSPS) برای کاهش مقدار مصرف گلایفوزیت می توان مفدار ۰/۵ درصد سورفکتانت و یا ۲ درصد سولفات آمونیوم به محلول سم اضافه کرد.

 

علائم مسمومیت: علامت خاص و مشخصی ثبت نشده است.

 

کمکهای اولیه:در صورت مسمومست فرد مسموم را   سریعا به پزشک رسانده و برچسب آفت کش را به پزشک نشان دهید.

 

پادزهر: این سم پادزهر اختصاصی ندارد.

 

مصرف گلافوزیت جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.

   
زمان مصرف بر اساس نظر کارشناس و رعایت موازین پیش آگاهی

 

 

موارد استفاده و میزان مصرف زمان مصرف بر اساس نظر کارشناس و رعایت موازین پیش آگاهی
میزان مصرف(واحد)
علف هرز
محصول
۴-۱۲ لیتر در هکتار یا محلول ۱-۲ درصد زمانی که علف های هرز دائمی در آغاز گلدهی باشند.مقدار کمتر برای علف های هرز یکساله و مقدار بیشتر برای علف های هرز دائمی است.از پاشیده شدن ذرات سم به پاجوش ها و برگ درختان جلوگیری شود.
علف های هرز یک ساله و دائمی
درختان میوه
۸-۱۲ لیتر در هکتار یا محلول ۱/۵-۲ درصد روی علف های هرز موجود
علف های هرزیکساله و دائمی
نیشکر

Glyphosate2

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت | نظرات و پیشنهادات | استخدام | گالری تصویر
designed by Hge